Tilldelningsbeslut för uppförandet av ny simhall

Nu har byggstarten av Linköpings nya simhall kommit ett steg närmare startskottet. På tisdagen blev entreprenadutvärderingen färdig, och tilldelningen går till Serneke Bygg AB.

Lejonfastigheter AB har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört en anbudsförfrågan avseende byggnation av den nya simhallen med placering på Folkungavallen. Upphandlingen har legat ute under perioden 11 mars till 20 maj, och har varit tillgänglig för anbudslämnare inom hela EU.

– Ett viktigt syfte med anbudsförfrågan är att säkerställa projektekonomin samt att kunna upphandla en entreprenör efter att kommunen fattat de beslut som krävs, säger Christian Dahlén, projektchef hos Lejonfastigheter.

Efter anbudstidens utgång gjordes en anbudsutvärdering, där inkomna anbud viktades utifrån ekonomi, genomförande och personliga egenskaper.

Den tilldelning som nu har gjorts omfattas av en spärrtid på tio dagar fram till 14 juni, först därefter kan avtal tecknas med entreprenören. Tecknande av kontrakt med entreprenören kan ske först efter att Kommunfullmäktige den 18 juni har fattat beslut om investering i en ny simhall. Entreprenadsumman uppgår till 820 miljoner kronor.

Byggstarten är planerad till juni 2019 och den nya simhallen beräknas vara klar i slutet av sommaren 2022.