Vi planerar köp av vaktmästarbostad

I femton år har Katedralskolans vaktmästarvilla stått tom och oanvänd. Nu är tanken att huset ska rustas upp för att frigöra fler utrymmen för skolans verksamhet.

​Katedralskolan är en av Linköpings populäraste gymnasieskolor och behovet av fler klassrum har länge varit en högaktuell fråga. Skolans huvudbyggnad ägs av Lejonfastigheter och vi har de senaste åren genomfört olika åtgärder för att lokalerna ska kunna fungera, trots det stora elevantalet.

Plats för fler klassrum

På skolans tomt finns en gammal vaktmästarbostad som idag ägs av Linköpings kommun. Huset har bland annat använts som festlokal och som redaktion för skoltidningen, men stängdes 2004 på grund av stort renoveringsbehov. Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att vaktmästarbostaden ska säljas. Lejonfastigheter planerar att köpa, renovera och använda byggnaden för Katedralskolans verksamhet, exempelvis kontor och möteslokaler. På så vis kan förhoppningsvis ytterligare två klassrum frigöras i huvudbyggnaden.

Förbereder förvärv

För närvarande arbetar vi och White arkitekter med att ta fram förslag på utformning. Köpet av byggnaden – och därmed även renoveringsarbetet – sker dock först när ritningar och hyreskostnader har godkänts och klubbats i Barn- och ungdomsnämnden.