Vi satsar på solel

Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad solelseffekt. Vi bidrar genom att installera solceller på fler fastigheter. Näst på tur är Räddningsstationen i Lambohov.

Kommunfullmäktige i Linköping har antagit ett solelsprogram för kommunen och för de kommunägda bolagen. Målet är att produktionen av solel ska stå för minst fem procent av elanvändningen i kommunen år 2025, och minst 20 procent av elanvändningen år 2040. Lejonfastigheter deltar i ambitionen och vi planerar att fortsätta bygga ut vår solcellspark de närmaste åren.

Inom kort kommer Räddningsstationen i Lambohov att få en solcellsanläggning som beräknas ge 71 000 kWh el per år.

Idag finns solcellsanläggningar på sex av våra hus.

ByggnadProducerad energi 2017, kWh
​Stadsbiblioteket​49 300
​Konserthuset​49 100
​Smedstad ridsportcenter​37 500
​Ekhults vårdbostad​25 900
​Räddningsstationen Kallerstad​25 800
​Vasahallen​18 500