Brandinsats i ett av Lejonfastigheters hus

I februari uppstod en brand i ett av våra omsorgsboenden. Räddningstjänsten gjorde en snabb insats och ingen kom till skada. Vi har gjort en utbildningsfilm för att påminna om det viktiga brandförebyggande arbetet.

Filmen skildrar Räddningstjänstens insats när det brann på ett gruppboende i Linköping. Bilderna är tagna med Räddningstjänstens hjälmkameror.

– När jag fick veta att de här filmbilderna fanns fick jag idén till att göra en utbildningsfilm, som kan visas för olika grupper och påminna om hur viktigt det är att arbeta med förebyggande brandskyddsarbete, säger Johan Axén, trygghets- och säkerhetssamordnare på Lejonfastigheter.

I filmen berättar Räddningstjänstens insatsledare Staffan Birgersson om händelsen. Han förklarar hur man ska arbeta förebyggande mot brand och att personal inom olika verksamheter behöver god utbildning och kunskap om hur man ska agera vid en incident.

– Vi har fått stor respons på filmen, säger Johan Axén. Det är många som tycker att den är instruktiv och användbar och som vill visa filmen i olika sammanhang. Jag hoppas att den ska vara till nytta och få fler att arbeta aktivt med brandskyddsarbetet.

Se filmen på Lejonfastigheters Youtube-kanal.