Om Lejonfastigheter

​Vi på Lejonfastigheter bygger, underhåller och förvaltar hållbara, kreativa, trygga och pedagogiska miljöer så att fler ska trivas, få plats, få inspiration, livslust och arbetsro. Med nytänkande, lyhördhet och långsiktighet vill vi fylla våra hus och fastigheter med värde och ge utrymme för lusten att leva, leka och lära. Det är det vi drivs av – det är så vi bygger Linköping.

Detta är Lejonfastigheter

Vi är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter för offentliga verksamheter i Linköpings kommun. I våra hus pågår det mängder av aktiviteter av olika slag, och för många av Linköpings invånare är husen en del av vardagen. Flera av kommunens större, publika fastigheter finns i vårt bestånd. Det här betyder att nästan alla kommunens invånare besöker något av våra hus minst någon gång under ett år.

Fastigheterna innefattar:

  • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
  • vårdboenden, servicehus och gruppboenden
  • publika hus för kultur, sport och viktig samhällsservice

"Hos oss på Lejonfastigheter är det ett högt tempo, där vårt bidrag till denna växande stad är byggnation av nya miljöer samtidigt som vi förädlar och underhåller våra fastigheter i alla delar av kommunen. Som en röd tråd genom allt vi gör går vår strävan att arbeta hållbart. När Linköping växer ska det ske med ansvar och hänsyn mot kommande generationer. Alla aspekterna inom hållbarhet värderas lika för oss, när vi förfinar våra projekt för gå ett steg närmare hållbara byggnader, med hållbara hyresavtal och arbetar med riktlinjer av våra leverantörsled gällande sociala ansvarstaganden. Ett ansvarsfullt leverantörsled är av yttersta vikt för oss som fastighetsbolag med ett så intensivt byggande."

Ann de Jonge, vd

Dela sidan