Om Lejonfastigheter

​Vi på Lejonfastigheter bygger, underhåller och förvaltar hållbara, kreativa, trygga och pedagogiska miljöer så att fler ska trivas, få plats, få inspiration, livslust och arbetsro. Med nytänkande, lyhördhet och långsiktighet vill vi fylla våra hus och fastigheter med värde och ge utrymme för lusten att leva, leka och lära. Det är det vi drivs av – det är så vi bygger Linköping.

Detta är Lejonfastigheter

Vi är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter för offentliga verksamheter i Linköpings kommun. I våra hus pågår det mängder av aktiviteter av olika slag, och för många av Linköpings invånare är husen en del av vardagen. Flera av kommunens större, publika fastigheter finns i vårt bestånd. Det här betyder att nästan alla kommunens invånare besöker något av våra hus minst någon gång under ett år.

Fastigheterna innefattar:

  • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
  • vårdboenden, servicehus och gruppboenden
  • publika hus för kultur, sport och viktig samhällsservice.