Ägardirektiv

​Lejonfastigheters ägare är Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. Ägardirektiven är en övergripande beskrivning av hur ägaren vill att bolagets arbete ska bedrivas och vilka syften som ska uppnås.

Kommunfullmäktige utfärdar dels ett gemensamt direktiv med bestämmelser för samtliga kommunägda bolag, dels separata direktiv med särskilda bestämmelser för respektive bolag.

Gemensamt ägardirektiv kommunägda bolag
Särskilt ägardirektiv Lejonfastigheter