Årsredovisning

​Årsredovisningen är en sammanställning av bolagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen består av balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse samt hållbarhetsredovisning.

Här kan du ta del av de senaste årens årsredovisningar.