Bolagsordning

​Bolagsordningen är det regelverk som företaget ska följa, vid sidan om gällande lag. Lejonfastigheters bolagsordning beslutas av Linköpings kommunfullmäktige.

Bolagsordning för Lejonfastigheter