Bulletinen 3

Hösten är här! Efter en lång och varm sommar är det många av oss som välkomnar svalare temperaturer och tjockare kläder. För Lejonfastigheter och våra drift- och markentreprenörer innebär höstens intåg delvis nya arbetsuppgifter.

​Våra markentreprenörer Green Landscaping och Thormans ser till så att höstlöven samlas in. Lövupptagningen görs regelbundet vid entréer och på gång- och cykelbanor, för att inte blöta löv ska orsaka halka.

I takt med att det blir kallare jobbar vår driftentreprenör L&T på med att förbereda fastigheterna inför vintern. De gör extra kontroller av värmeanläggningar, radiatorer och fönster. De gör också en kontroll av driftcentralerna, till exempel genom att se till så att alla ventiler är täta.

Besiktning med gott betyg

Varje år görs en besiktning av utemiljöer i Lejonfastigheters bestånd. Det handlar om rensning av rabatter, klippning av buskar och träd, åtgärder på utrustning med mera. I år ser vi ett gott resultat och en tydlig utveckling.

– Vi har lagt extra energi på utemiljöerna och ett extra anslag i budgeten, berättar Jenny Petri, driftansvarig. Det är roligt att se att det har blivit resultat och våra markentreprenörer, Thormans och Green Landscaping, har gjort ett riktigt fint jobb.

Besiktningsman Stefan Fransson har gjort skötselbesiktningar åt Lejonfastigheter i mer än tio år. Han bekräftar bilden av en förbättring.

– I år gjorde jag stickprovskontroller på 15 representativa objekt, både skolor, förskolor och omsorgsboenden. Det är betydligt färre anmärkningar än tidigare år och de få brister jag har noterat på de här objekten är inte av allvarlig karaktär. Det är verkligen roligt att se!
 

Utemiljöerna är viktiga för dem som vistas i fastigheterna och Lejonfastigheter fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med entreprenörerna.

Vi bygger nya Vasahallen

Nu är bygget av den nya Vasahallen igång! Linköping är i stort behov av lokaler för inomhussport. Med nya Vasahallen bygger vi stadens nya mötesplats för rörelseglädje och aktivitet.

Foto: Göran Billeson

Den nya hallen blir en kreativ och inspirerande miljö som bjuder in till möten mellan människor i olika åldrar, med olika intressen, bakgrund och förutsättningar. Byggnaden kommer att innehålla två fullstora hallar med plats för många aktiviteter – med särskild anpassning för gymnastik och parasport.
 
Exteriören har utformats för att harmoniera med befintlig bebyggelse, samtidigt som den ska ses som en egen byggnad med ett tidsenligt uttryck. Utformningen har skett med stort fokus på trygghet och tillgänglighet.
 
Lokalerna kommer att användas för skolornas idrottsundervisning, för olika typer av fritidsaktiviteter och för tävlingar på elitnivå. Byggnaden kommer också att innehålla måltidslokaler för Berzeliusskolan och Katedralskolan.
 
Den nya Vasahallen beräknas stå klar för inflyttning under sommaren 2020.

Ny skolgård efter elevernas önskemål

Änggårdsskolan i Lambohov ska få en ny, fin skolgård. Och inte vilken skolgård som helst – den här har utformats i samarbete med eleverna själva.

Två elever från varje klass i årskurs 1–5 har deltagit i planeringsarbetet. Elevrepresentanterna frågade sina klasskamrater vad de hade för önskemål för sin nya skolgård, och framförde förslagen till projektgruppen. Vissa förslag är svåra att genomföra, men många bra förslag kommer att bli verklighet.
 
Den nya skolgården blir mer färgstark än någonsin. Dels genom grönskande träd och buskar, men också genom att lekredskapen ska målas om. Gården kommer att innehålla både lekytor och lugna hörn för den som vill var ifred en stund.
 
Kostnaden för projektet delas lika mellan Lejonfastigheter och Boverket, som beviljade ett bidrag med villkoret att Lejonfastigheter skjuter till lika mycket.
 
Om allting går som det ska kan eleverna på Änggårdsskolan leka på sin nya skolgård lagom till den första snön faller. Redan nu kan de vara i den fina lekstugan, som flyttades till Änggårdsskolan efter att den hade varit med i Lejonfastigheters aktivitet på Linköpings stadsfest.

Gröna investeringar

Vi arbetar med att ta fram ett ramverk för att vi ska kunna låna pengar för våra "gröna" investeringar. Arbetet sker tillsammans med våra systerbolag inom kommunkoncernen. Exempel på gröna investeringar är miljömärkta byggnader, energieffektiviseringsprogram och investeringar i klimatanpassningar. Ramverket ska bli färdigt under hösten.

Energitävling för de yngsta

Att tänka klimatsmart ska vara något helt naturligt. Därför är det viktigt att ge kommande generationer möjlighet att tänka hållbart så tidigt som möjligt.

 

Lejonfastigheter planerar en rolig energitävling för femårsgrupper på ett antal av våra förskolor. Syftet är att ge eleverna mer kunskap och verktyg som hjälper dem att hushålla med energi på ett hållbart sätt. Pedagogiken ska bygga på lustfyllt lärande – utan pekpinnar eller klimatångest.
 
Varje förskola ska tävla ”mot sig själv” i att sänka energiförbrukningen i sin fastighet. Lejonfastigheter mäter fastighetens förbrukning och jämför den mot förra årets förbrukning under samma period. Alla förskolor som deltar ska få uppskattning, och den skola som når högst procentuell förbättring får en extra fin belöning.
 
Att involvera våra hyresgäster i vårt hållbarhetsarbete är en del i Lejonfastigheters energiplan. Siktet är inställt på klimatmålet om ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. Med förskolornas energitävling ska vi lägga ännu en liten bit i det stora pusslet.

Vi bygger!

Nu har vi flera spännande byggprojekt på gång. Den träpanelsbeklädda nya Tallbodaskolan ska ta emot sina elever till höstterminen 2019. Ulrika får äntligen sin efterlängtade nya brandstation. I Skäggetorp står snart den nya mötesplatsen Agora (bilden) färdig, och i januari blir det inflyttning i Vallastadens nya vårdboende.

Foto: Oskar Lürén