Ekonomisk information

Vi bedriver vår verksamhet på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Både vi och vår ägare, Linköpings kommun, vill helt enkelt att vårt företag ska vara ett föredöme.

Aktiviteten är hög hos Lejonfastigheter med bland annat omfattande underhållsprojekt och investeringar. En ansvarsfull hantering av företagets ekonomi ger verksamheten en stabil finansiell grund.

Lejonfastigheter ska vara en stabil och långsiktig fastighetsägare. Ett ansvarsfullt arbete med företagets ekonomi och finanser bidrar till ett gott resultat.  Det ger oss förutsättningar att arbeta målinriktat och framsynt med underhåll och utveckling av fastigheterna. På så vis kan vi erbjuda funktionella miljöer samtidigt som vi främjar fastigheternas hållbarhet och livslängd.

Genom att vi arbetar med långsiktigt fokus och fattar rätt beslut idag får vi förutsättningar för god ekonomisk avkastning.

Femårsöversikt 

20172016​2015​2014​2013
​Hyresintäkter (mnkr)​728​683​653​642​628
​Resultat efter finansnetto (mnkr)​72​80​119​118​97
​Investeringar (mnkr)​353​525​480​429​298
​Justerat eget kapital (mnkr)​877​814​850​736​650
​Balansomslutning (mnkr)​4 717​4 477​4 176​3 831​3 692
​Bokförda värden (mnkr)​4 2113 8373 6463 3873 287
​Soliditet (%)​1918​20​19​18
​Soliditet med hänsyn till marknadsvärdering (%)​44​44​43​43​41
​Avkastning på eget kapital (%)​8,5​9,7​15,0​17,1​15,2
​Direktavkastning (%)​18,5​9,9​9,5​11,7​12,1
​Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig (ggr)​4,9​5,0​4,7​4,4​4,3
​Area (1 000 kvm BRA)​636​630​607​601​596