Ekonomisk information

Vi bedriver vår verksamhet på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Lejonfastigheter ska vara en långsiktig fastighetsägare. Ett ansvarsfullt arbete med företagets ekonomi och finanser bidrar till ett gott resultat.  Det ger oss förutsättningar att arbeta målinriktat och framsynt med underhåll och utveckling av fastigheterna. På så vis kan vi erbjuda funktionella miljöer samtidigt som vi främjar fastigheternas hållbarhet och livslängd.

Genom att vi arbetar med långsiktigt fokus och fattar rätt beslut idag får vi förutsättningar för god ekonomisk avkastning. Läs vår årsredovisning digitala årsredovisning här.

Femårsöversikt 

​201820172017​2016​2015
​Hyresintäkter (mnkr)​751​728​683​653​642
​Resultat efter finansnetto (mnkr)​72​72​80​119​118
​Investeringar (mnkr)​405​353​525​480​429
​Justerat eget kapital (mnkr)​843​877​814​850​736
​Balansomslutning (mnkr)​4 708​4 717​4 477​4 176​3 831
​Bokförda värden (mnkr)​4 114​4 2113 8373 6463 387
​Soliditet (%)​18​1918​20​19
​Soliditet med hänsyn till marknadsvärdering (%)​46​44​44​43​43
​Avkastning på eget kapital (%)​8,3​8,5​9,7​15,0​17,1
​Direktavkastning (%)​10,2​9,7​9,9​9,5​11,7
​Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig (ggr)​4,4​4,9​5,0​4,7​4,4
​Area (1 000 kvm BRA)​639​636​630​607​601