Vårt hållbarhetsarbete

Lejonfastigheter är ett ansvarsfullt fastighetsbolag. Så här arbetar vi!

​Hållbarhet för Lejonfastigheter är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, byggherre och samhällsaktör. Fastigheter och fastighetsdrift har en stor inverkan på omgivningen. Därför arbetar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra intressenter för att driva en mer hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete vilar på ett ramverk av FN Global Compact, som är tio principer riktade till företag. Principerna behandlar mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption. Som ett kommunägt bolag ska vi agera föredömligt och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling för att skapa ett värde för Linköping och dess invånare.

Läs vår hållbarhetspolicy här.

Nedan kan du läsa om de prioriterade hållbarhetsaspekterna som vi arbetar med inom Lejonfastigheter.