Ett ansvarsfullt fastighetsbolag

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar vår omgivning.

​Som ett kommunägt bolag ska vi agera föredömligt och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling, som skapar ett värde för Linköping och för stadens invånare. Hållbarhet för Lejonfastigheter är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, byggherre och samhällsaktör. Fastigheter och fastighetsdrift har en stor inverkan på omgivningen. Därför arbetar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra intressenter för att driva en hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete vilar på ett ramverk av FN Global Compact, som är tio principer riktade till företag. Principerna behandlar mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption. Hur vi ser på dessa frågor finns beskrivet i vår Hållbarhetspolicy och i vår Ansvarskod för hållbara leverantörsled.

Läs mer om vår Ansvarskod här.

Läs vår Hållbarhetspolicy här.

Nedan kan du läsa om de prioriterade hållbarhetsaspekter som vi arbetar med inom Lejonfastigheter.