Hållbara byggnader

I Lejonfastigheters hus finns kreativa och trygga miljöer. Vi bygger flexibla lokaler som ska fungera för hyresgästens behov både idag och imorgon. Vi förvaltar och utvecklar hållbara byggnader, med god inomhusmiljö, energieffektivitet och giftfria material.

​Hållbarhetsprogram

Med konceptet Hållbart byggande  bidrar vi till en god bebyggd miljö och en långsiktigt hållbar utveckling inom fastighetssektorn.

I större projekt, exempelvis nyproduktion eller stora ombyggnationer, tar vi fram projektspecifika hållbarhetsprogram. Programmet säkerställer att kvalitet, miljö- och arbetsmiljöaspekter tas tillvara i hela byggprocessen. 

Hållbarhetsprogrammen handlar om

 • god inomhusmiljö
 • energieffektivitet
 • medvetna materialval
 • arbetsmiljö.

Miljöbyggnader

Lejonfastigheter ställer alltid hållbarhetskrav vid nybyggnationer och renoveringar. I följande projekt har Lejonfastigheter ställt krav enligt Miljöbyggnad Silver:

 • Brokinds skola
 • Omsorgsboendet i Vallastaden
 • Folkungaskolan
 • Tornhagsskolan
 • Norrbergaskolan
 • Förskolan Grönfinken
 • Kvinneby skola
 • Vikingstad skola
 • Vidingsjöskolan
 • Linköpings nya simhall
 • Nya Kungsberget

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska myndighetskrav och förvaltas av organisationen Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad Silver innebär att 15 olika miljöindikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material ska uppfyllas. Arbetet är en kvalitetssäkring för Lejonfastigheters miljöarbete och ger en verifierad standard som höjer sig över myndighetskraven. Allt för att framtidssäkra våra fastigheter. 

Miljö- och fuktspecialister

I de flesta av våra projekt är våra miljö- och fuktspecialister inkopplade. Dessa övervakar att miljö- och fuktaspekterna hanteras och integreras i projektets alla faser och gör kontroller under produktionen. Genom hela projektet fungerar specialisterna som samordnare av miljö- och fuktfrågor.

Exempel på frågor är:

 • Föroreningar i mark och byggnad
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Torktider
 • Fuktmätningar
 • Kontroll av lufttäthet
 • Medvetna materialval
 • Inomhusmiljö
 • Avfall.