Hållbara leverantörsled

Ett aktivt och förtroendefullt samarbete mellan oss och våra leverantörer utvecklar våra gemensamma affärer och främjar ett ansvarsfullt företagande.

​Hållbara inköp och ansvar i leverantörsledet är prioriterade frågor för Lejonfastigheter. Som första kommunägda bolag i Linköping har vi infört en Ansvarskod för leverantörer. Syftet med koden är att vi tillsammans ska arbeta för en hållbar och ansvarsfull leverantörskedja.

Genom att arbeta med en hållbar leveranskedja, där vi ställer krav på korrekta arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, antikorruption och miljöhänsyn, tar vi ett stort kliv mot ansvarsfullt företagande. Allvarliga risker begränsas, såsom arbets- och miljöskador, oskäliga arbetsförhållanden och korruption.

Ansvarskoden bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Ansvarskoden är ett juridiskt dokument som är en del av våra upphandlingar och leverantörsavtal.

Lejonfastigheters Ansvarskod.

Dela sidan