Vår historia

LKF bildas

Linköpings Kommunala Fastigheter AB, LKF, bildas med uppdraget att långsiktigt förvalta fastigheter som används i kommunal verksamhet i Linköpings kommun. Bengt Öberg utses till vd.

1993