Press och media

Vi arbetar med öppenhet gentemot Linköpingsborna, våra hyresgäster, media, vår ägare, myndigheter och samhället i övrigt. Media ska få korrekt och lättillgänglig information om vår verksamhet. Vi har ett ansvar att vid behov aktivt föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Om du som är journalist inte hittar den eller det du söker, är du välkommen att kontakta vår presskontakt.

Vid utskick av pressinformation använder vi oss av tjänsten Via TT. Vår sida på Via TT ser du här nedan.