Elsa Brändströms skola

Gammal skola blir som ny. – Vi ville bygga en ändamålsenlig skola utan att förvanska byggnadens kulturvärden, säger Johan Larsson, projektansvarig.

Elsa Brändströms skola har fått nytt liv. Efter att ha stått tom i några år är den nu helrenoverad och anpassad till dagens behov. Samtidigt har byggnaden kulturvärden som är värda att ta vara på – skolans äldsta del är 150 år gammal.

– Vi ville bevara det tidstypiska och unika, men ändå bygga en skola som uppfyller nutida krav, förklarar Johan Larsson, projektansvarig. Exteriören är kulturskyddad och får inte förvanskas, men vi har även tagit vara på fina detaljer i interiören.

Modern pedagogik

Idag måste en skola vara lättillgänglig för alla och den ska fungera för modern pedagogik med flexibla klassrum. Byggnaden ska uppfylla krav på brandsäkerhet och vara energieffektiv.

– Vi har försökt hitta lösningar som passar in i det gamla. Målet har varit ändamålsenliga lokaler med befintliga förutsättningar.

I den äldsta delen har planlösningen behållits och den ursprungliga idrottshallen har återställts. I den nyaste delen, byggd på 1950-talet, har man kunnat utforma öppnare miljöer med ljusa korridorer och arbetstorg. Ett nytt tillagningskök har också tillkommit.

– Huset var en skola från början och det fungerar fortfarande bra som skola. Och det är en riktigt trevlig miljö för både elever och personal, säger Johan Larsson.

Läroverk för flickor

Elsa Brändströms skola byggdes som läroverk för flickor 1868. Tillbyggnader tillkom senare i två omgångar. Under en period drevs vuxenutbildning i skolan men på senare år har byggnaden stått tom i väntan på renovering. Skolan har fått sitt namn efter Elsa Brändström som var elev i läroverket vid förra sekelskiftet. Senare utbildade hon sig till så kallad krigssyster och drev hjälparbete för krigsfångar i Sibirien under första världskriget. Hon blev berömd för sina insatser under hedersnamnet Sibiriens ängel.

Projekt Ombyggnad av Elsa Brändströms skola

​Yta, kvm: ​5 500
​Antal nya lärplatser: ​400-500
Investering, mnkr: ​103