Framtidens vårdboende i Vallastaden

I framtidens vårdboende har var och en sin personliga bostad och får hjälp av modern teknik för att leva ett gott liv.

Vallastadens vårdboende ska bli trygga och harmoniska bostäder som tar hänsyn till varje boendes individuella behov. Huset får en genomarbetad interiör där de boende kan må bra, och en lugn och inbjudande utemiljö. De som bor här kan fortsätta vara så aktiva och självständiga som de orkar eller kan.

Det nya vårdboendet kommer att ta emot demenssjuka som inte längre klarar av att bo i sitt vanliga hem. I lokalerna ska också finnas dagverksamhet som riktar sig till demenssjuka som fortfarande bor hemma.

Vårdboendet ska innehålla 60 lägenheter. Det beräknas bli inflyttningsklart i mars 2019. Byggentreprenör är Bygg AB Bernhardsson och Carlsson.

Framtidens vårdboende är digitaliserat

Vi förser huset med väl utbyggd teknisk infrastruktur. I vårdboendet kommer olika digitala verktyg att användas, för de boendes trygghet och för att anpassa omsorgen till var och en.

Exempel på digitala hjälpmedel som kan användas i omsorgen:

  • Enkla kommunikationsverktyg för den boende
  • Digital levnadsberättelse som leder till dialog och naturliga samtalsämnen i vardagen
  • Smarta sensorer för ökad trygghet
  • Mobila trygghetslarm med gps-positionering
  • Digital tillsyn på natten för den som önskar
  • Digitala lås
  • Digital läkemedelssignering
  • Mobilt arbetssätt

Linköpings kommuns e-hälsostrategi

Linköpings kommun har ambitionen att bli ledande i digitaliseringen av kommunal vård och omsorg. Kommunen arbetar med en e-hälsostrategi för hur man kan använda modern teknik i omsorgen. Det handlar bland annat om att öka äldres trygghet och delaktighet i samhället. Du kan läsa mer om e-hälsostrategin på kommunens hemsida.

 

April 2018
Uppdaterat december 2018