Framtidens vårdboende i Vallastaden

I framtidens vårdboende har var och en sin personliga bostad och får hjälp av modern teknik för att leva ett gott liv.

Vallastadens vårdboende ska bli trygga och harmoniska bostäder som tar hänsyn till varje boendes individuella behov. Huset får en genomarbetad interiör där de boende kan må bra, och en lugn och trivsam utemiljö. De som bor här kan fortsätta vara så aktiva och självständiga som de orkar eller kan.

Det nya vårdboendet kommer att ta emot demenssjuka som inte längre klarar av att bo i sitt vanliga hem. I lokalerna ska också finnas dagverksamhet som riktar sig till demenssjuka som fortfarande bor hemma.

Vårdboendet innehåller 60 lägenheter uppdelade på sex avdelningar, vart och ett med ett kök och gemensam matplats. Ett av köken är litet större. Där kommer en kock att laga god mat till alla i huset varje dag. I lokalerna finns också trevliga samlingsrum, ett ljusterapirum och inglasade balkonger. Utomhusmiljön färdigställs under våren med en inbjudande trädgård, en tillgänglighetsanpassad promenadslinga i den intilliggande skogsdungen och ett stort, fint orangeri.

Inflyttningen börjar i mars 2019. Verksamheten drivs av Leanlink. Byggentreprenör är Bygg AB Bernhardsson och Carlsson.

En skulptur av Année Olofsson i ett skyddat hörn av trädgården. I rabatten ska det snart finnas växter för alla årstider. 

Framtidens vårdboende är digitaliserat

Vi förser huset med väl utbyggd teknisk infrastruktur. I vårdboendet kommer digitala verktyg att användas för de boendes trygghet och för att anpassa omsorgen till var och en.

Exempel på digitala hjälpmedel som kan användas i omsorgen:

  • Enkla kommunikationsverktyg för den boende
  • Digitalt fotoalbum och levnadsberättelse, som leder till dialog och naturliga samtalsämnen i vardagen
  • Digital läkemedelssignering
  • Mobilt arbetssätt

Linköpings kommuns e-hälsostrategi

Linköpings kommun har ambitionen att bli ledande i digitaliseringen av kommunal vård och omsorg. Kommunen arbetar med en e-hälsostrategi för hur man kan använda modern teknik i omsorgen. Det handlar bland annat om att öka äldres trygghet och delaktighet i samhället. Du kan läsa mer om e-hälsostrategin på kommunens hemsida.

 

April 2018
Uppdaterat mars 2019