Kvinnebyskolan

Kvinnebyskolan växer och har fått 100 nya elevplatser.

Kvinnebyskolan i Hjulsbro byggdes i mitten av 1970-talet. Nu har vi tillfört en ny byggnad med plats för fler elever. Kvinnebyskolan inrymmer förskoleklass, årskurs 1–6 och fritidsverksamhet.

En sund och skofri skola

Skolan har en huvudbyggnad på 2 550 kvadratmeter och den nya byggnaden är på 1 435 kvadratmeter. Den består av fyra basenheter. Varje basenhet innehåller två basrum, en ateljé, två grupprum, toaletter och kapprum. Det är planerat för 50–60 elever per basenhet. I den nya byggnaden ska lokalerna vara skofria vilket ger en lugn och trivsam miljö.

Den nya Kvinnebyskolan är en sund och hållbar byggnad. Allt material i huset, både små och stora detaljer, har dokumenterats. På så sätt kan vi följa upp innehåll och ämnen i byggprodukterna inför framtida underhåll, renoveringar och så småningom nedmontering. Vi använder oss av materialdatabasen Sunda Hus.

Vi har också strävat efter att begränsa transporters negativa miljöpåverkan under byggtiden, att hitta energieffektiva lösningar för byggnaden, och att förebygga fukt och annat som kan inverka skadligt på miljö och hälsa. Den nya byggnaden motsvarar kraven för Miljöbyggnad Silver.

 

Projekt Kvinnebyskolan

​Yta, kvm: ​2 550 + 1 435
​Antal nya lärplatser: ​100  (totalt i skolan 440 platser)
​Investering: ​27,8 miljoner kronor