Kvinnebyskolan

Kvinnebyskolan växer och moderniseras i två etapper – antalet elevplatser på skolan behöver utökas med 100 platser.

340 elever går i dag på Kvinnebyskolan i Hjulsbro. Den byggdes i mitten av 1970-talet och nu behöver lokalerna moderniseras och anpassas efter dagens arbetssätt och pedagogik. Samtidigt behövs plats för fler elever. Kvinnebyskolan inrymmer förskoleklass, årskurs 1–6 och fritidsverksamhet.

En sund och skofri skola

Dagens skola har en huvudbyggnad på 2 550 kvadratmeter och nu tillför vi ytterligare en byggnad på 1 435 kvadratmeter. Den nya byggnaden består av fyra basenheter. Varje basenhet innehåller två basrum, en ateljé, två grupprum, toaletter och kapprum. Det är planerat för 50–60 elever per basenhet. I den nya byggnaden ska lokalerna vara skofria vilket ger en lugn och trivsam miljö.

Den nya Kvinnebyskolan ska bli en sund och hållbar byggnad. Allt material som byggs in i huset, både små och stora detaljer, kommer att dokumenteras. På så sätt kan vi följa upp innehåll och ämnen i byggprodukterna inför framtida underhåll, renoveringar och så småningom nedmontering. Vi använder oss av materialdatabasen Sunda Hus.

Vi strävar också efter att begränsa transporters negativa miljöpåverkan under byggtiden, att hitta energieffektiva lösningar för byggnaden, och att förebygga fukt och annat som kan inverka skadligt på miljö och hälsa. Den nya byggnaden motsvarar kraven för Miljöbyggnad Silver.

Etapp 2

När tillbyggnaden är klar startar etapp 2. Då renoverar vi den befintliga huvudbyggnaden som får en modernare och ljusare miljö. Vi anpassar lokalerna för morgondagens undervisningsbehov, ökar flexibiliteten och gör det möjligt att använda befintliga ytor på ett bättre sätt. Byggstart för etapp 2 är ännu inte beslutad.

Projekt Kvinnebyskolan

​Yta, kvm: ​2 550 + 1 435
​Antal nya lärplatser: ​100  (totalt 440 platser)
​Investering, mnkr: ​27,8

 

Tidplan

​Etapp 1 - Tillbyggnad
Januari 2017: Entreprenadstart
​Mars 2017: Spadtag
December 2017: Färdigställt
​Etapp 2 – Ombyggnad
​Byggstart ännu inte satt