Kvinnebyskolan

Kvinnebyskolan växer och moderniseras i två etapper - antal elevplatser på skolan behöver utökas med 100 platser.

340 elever går i dag på Kvinnebyskolan i Hjulsbro. Skolan, som inrymmer förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidsverksamhet, byggdes i mitten av 1970-talet och är i dag i behov av moderna lokaler anpassade efter dagens arbetssätt. Skolans elevantal idag och kommande läsår innebär att skolans kapacitet behöver utökas med 100 platser.

Skofri skola

Dagens skola har en huvudbyggnad på 2550 kvadratmeter och för att möta behovet på fler lärplatser tillför vi nu en byggnad på 1435 kvadratmeter. Nya byggnaden blir skofri och består av fyra basenheter. Varje basenhet innehåller två basrum, en ateljé, två grupprum, toaletter och kapprum. Det är planerat för 50-60 elever per basenhet.

Vi ställer krav på vår entreprenör att dokumentera allt material som byggs in i fastigheten. Vi använder oss av Sunda Hus som är en databas med information om innehåll och ämnen i byggprodukter. Vi ger inga utrymmen för undantag, även innehållet i den minsta skruv ska dokumenteras för även den minsta byggprodukt kan innehålla farliga ämnen, och vår drivkraft är att bygga Linköping sunt och hållbart. Stommen består av trä och betong, fasadväggar av isolerade betongelement och taket av plåt.

Etapp 2

Vi har även fokus på att begränsa transporters negativa miljöpåverkan under byggtiden, hitta energieffektiva lösningar för byggnaden, och ett arbete för att förebygga och undvika problematik med fukt samt annat som kan inverka skadligt på miljö och hälsa. Den nya byggnaden motsvarar kraven för Miljöbyggnad Silver.

När tillbyggnaden är klar startar etapp 2. Då renoverar vi den befintliga huvudbyggnaden, moderniserar lokalerna för att möta morgondagens undervisningsbehov, ökar flexibiliteten och kan bättre nyttja befintliga ytor. På så sätt skapar vi en modernare och ljusare lärmiljö. När byggstart för etapp 2 sker är ännu inte satt.

Projekt Kvinnebyskolan

​Yta, kvm: ​2550 + 1435
​Antal nya lärplatser: ​100  (totalt 440 platser)
​Investering, mnkr: ​27,8

 

Tidplan

​Etapp 1 - Tillbyggnad
Januari 2017: Entreprenadstart
​Mars 2017: Spadtag
December 2017: Färdigställt
​Etapp 2 – Ombyggnad
​Byggstart ännu inte satt