Agora, en kreativ mötesplats

Agora ska bli en träffpunkt med många olika aktiviteter för alla Linköpingsbor.

Linköpings nya mötesplats byggs nu intill Skäggetorpsskolan. På Agora ska alla Linköpingsbor kunnas träffas kring musik, dans, bildkonst, drama, studier och mycket mer.

Biblioteket är det nya husets hjärta, men det kommer också att finnas café, scen, ateljé, musikstudio och plats för föreningsverksamhet. Scenen är dimensionerad för att kunna ta emot Riksteaterns uppsättningar och det finns ett par små lägenheter för gästande konstnärer.

Här berättar Linköpings kommun om de aktiviteter som ska finnas i Agora.

Hög standard

Agora blir en byggnad med hög teknisk standard, sunda material och god energieffektivitet. Varje yta kan användas för flera funktioner och huset ska leva och fyllas av aktiviteter en stor del av dygnet. Hänsyn till jämlikhet och jämställdhet har präglat planeringen – alla ska känna sig välkomna till Agora.

Agora är ritat av White Arkitekter. Lokalerna ska prydas av konstverket Shades of a Tiger av Camilla Akraka. Entreprenör för byggnationen är Åhlin & Ekeroth. Verksamheten i huset kommer att sätta igång i början av 2019.