Nya Kungsberget

Nya Kungsberget – en ny skola i expansiva Tannefors.

I Linköping växer innerstaden över Stångån och vid Drottningtorget kommer kvarteret Nya Kungsberget att få ett centralt läge. Här ska byggas en modern och inbjudande skola på platsen för den gamla Kungsbergsskolan. Nya Kungsberget kommer att binda samman innerstaden med Tannefors och med den nya stadsdelen Stångebro.

Den nuvarande Kungsbergsskolan byggdes 1948 och fungerar inte längre för behoven i dagens skola. Vi vill förse elever och personal med en modern, inspirerande och trygg lärmiljö. Under 2015 flyttades mellanstadie- och högstadieelever till andra skolor i staden. Kvar i delar av Kungsbergsskolans byggnader är förskoleklass till och med årskurs 4.

Vinnande arkitektförslag för huvudbyggnad

Lejonfastigheter arrangerade 2017, på uppdrag av Linköpings kommun, en arkitekttävling för kvarteret Nya Kungsberget. Tävlingen genomfördes i samarbete med Sveriges Arkitekter. 25 bidrag kom in och juryn sållade fram det förslag som bäst svarade på uppställda krav för Nya Kungsberget. Arkitektbyrån Arkitema utsågs till vinnare med sitt bidrag Laterna Magica.

 

Designdialog

Ett uttalat mål är att lokalerna ska kunna nyttjas optimalt genom samverkan. Detta konkretiserar vi genom att ta ett helhetsgrepp på den fysiska miljön genom en kreativ process som kallas designdialog/aktörsinvolvering. Den gör vi tillsammans med verksamheterna och med Arkitema. Dialogen ska leda fram till lösningar som passar verksamheterna och som uppfyller visionerna för skolan. Målet är att skapa något nytt och unikt som ger rätt förutsättningar för framtidens undervisningsmetoder och lärande.

Högstadium

Skolans storlek och antal elever har diskuterats av kommunens politiker i flera omgångar. De siffror vi arbetar med nu är 700 högstadieplatser och 75 särskoleplatser, samt eventuellt lokaler för Kulturskolan.

Förslag till detaljplan gick ut på samråd i mars 2019. Samrådstiden avslutades den 23 april. Planhandlingarna finns att läsa på Linköpings kommuns hemsida. Handlingarna finns också utställda i Stadsbiblioteket och hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45.

Uppdaterad i juni 2019