Nya Kungsberget

Nya Kungsberget – ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv.

I expansiva Linköping växer innerstaden över Stångån och vid Drottningtorget kommer kvarteret Nya Kungsberget att få ett centralt läge. Här ska byggas en modern och inbjudande skola för mellanstadium och gymnasium. Skolan planeras för att ta emot upp till 1 800 elever. Kvarteret ska också innehålla lokaler för idrott, kultur och upplevelser. Nya Kungsberget är tänkt att bli ett ställe där människor i alla åldrar kan mötas.

Skolan och kvarteret Nya Kungsberget kommer att binda samman innerstaden med Tannefors och den nya stadsdelen Stångebro.

Den nuvarande Kungsbergsskolan byggdes 1948 och fungerar inte längre för behoven i dagens skola. Vi vill förse elever och personal med en modern, inspirerande och trygg lärmiljö. Under år 2015 flyttades mellanstadie- och högstadieelever till andra skolor i staden. Kvar i delar av Kungsbergsskolans byggnader är förskoleklass till och med årskurs 4.

Arkitema vann arkitekttävlingen

Lejonfastigheter arrangerade, på uppdrag av Linköpings kommun, en arkitekttävling för kvarteret Nya Kungsberget. Tävlingen genomfördes i samarbetet med Sveriges Arkitekter. 25 bidrag kom in och juryn sållade fram det förslag som bäst svarade på uppställda krav för Nya Kungsberget.

Arkitektbyrån Arkitema utsågs som vinnare med sitt bidrag Laterna Magica. Genom sina smala och nätta volymer i olika höjd anpassar sig förslaget mycket väl till den omgivande bebyggelsen.

Motiveringen till det vinnande bidraget är: "Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande mot Drottningtorget. Med taktilt trä och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i staden och erbjuder med sin samlande bottenvåning en unik mötesplats för kunskap, kultur och idrott".

– Linköping kommer att få ett nytt stadskvarter där barn och ungdomar kan mötas kring skolverksamhet, kultur och idrott i en gemensam och helt integrerad anläggning med vackra, levande och inbjudande lokaler, kommenterade Jakob Björneke (S), kommunalråd och tävlingsjuryns ordförande.

En huvudbyggnad och en helhetslösning

Kvarteret ska innehålla en högstadie- och gymnasieskola, kulturskola, idrottshallar och publika verksamheter. Tävlingsuppdraget var att komma med ett förslag till helhetslösning och en huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget.

– Det vinnande förslaget erbjuder en intressant och berörande huvudbyggnad med ett ovanligt samspel mellan glas och trä, och med en volymuppbyggnad som hanterar platsens två huvudriktningar på ett överraskande och originellt sätt, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander.

– Vi har haft konstruktiva diskussioner som har lett fram till en vinnare med en spännande lösning, säger Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter. Tillsammans har vi nu förmånen att få förverkliga en ny multifunktionell skola för ett växande Linköping.

– Det här blir ett fantastiskt bidrag till utvecklingen av hela området och stadsbilden i stort. Det blir en inkluderande plats där hela Linköping kan mötas och som kommer att stärka stadens utveckling och attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Inriktningsbeslut

Nästa steg är att Lejonfastigheter tar fram programhandlingar och ett hyresspann för den nya skolan, i samarbete med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Under våren 2018 planeras att kommunstyrelsen ska ta ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med Nya Kungsberget.

 

Juni 2017