Nya Kungsberget

Nya Kungsberget – Ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv

I expansiva Linköping växer sig innerstaden över Stångån och vid Drottningtorget kommer Nya Kungsberget att få ett centralt läge. Nuvarande Kungsbergsskolan byggdes 1948 och börjar bli till åren kommen. Vår drivkraft är att förse elever och personal med en hälsosam, inspirerande och trygg lärmiljö, vilket är en utmaning i en snart 70-årig fastighet. Under år 2015 flyttades mellanstadie- och högstadieelever till andra skolor i staden, kvar i Kungsbergsskolan är förskoleklass till och med årskurs 4.

Behovet av sunda, moderna och inspirerande lärmiljöer med centralt läge är stort, och Lejonfastigheter är stolta över att här möta det behovet genom att uppföra en skola för 1 800 elever. Skolan och kvarteret Nya Kungsberget kommer att binda samman innerstaden med den nya stadsdelen Stångebro och Tannefors, och bilda ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv.

Arkitekttävlingen är avgjord

Lejonfastigheter arrangerade, på uppdrag av Linköpings kommun, en arkitekttävling för kvarteret Nya Kungsberget. Tävlingen genomfördes i samarbetet med Sveriges Arkitekter. 25 bidrag kom in och juryn sållade fram det förslag som bäst svarade på uppställda krav för Nya Kungsberget.

Arkitema vann arkitekttävlingen för Nya Kungsberget

Det var arkitektbyrån Arkitema som vann arkitekttävlingen för Nya Kungsberget med sitt bidrag Laterna Magica. Genom sina smala och nätta volymer i olika höjd anpassar sig förslaget mycket väl till den omgivande bebyggelsen.

Motiveringen till det vinnande bidraget är: "Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande mot Drottningtorget. Med taktilt trä och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i staden och erbjuder med sin samlande bottenvåning en unik mötesplats för kunskap, kultur och idrott".

– Linköping kommer att få ett nytt stadskvarter där barn och ungdomar kommer att kunna mötas kring skolverksamhet, kultur och idrott i en gemensam och helt integrerad anläggning med vackra, levande och inbjudande lokaler, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och tävlingsjuryns ordförande.

Kvarteret ska innehålla en högstadie- och gymnasieskola, kulturskola, idrottshallar och publika verksamheter. Tävlingsuppdraget var att komma med ett förslag till helhetslösning och en huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget.

– Det vinnande förslaget erbjuder en intressant och berörande huvudbyggnad med ett ovanligt samspel mellan glas och trä och med en volymsuppbyggnad som hanterar platsens två huvudriktningar på ett överraskande och originellt sätt, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander.

– Vi har haft konstruktiva diskussioner som lett fram till en vinnare med en spännande lösning, säger Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter. Tillsammans har vi nu förmånen att få förverkliga en ny multifunktionell skola för ett växande Linköping.

Nya Kungsberget får ett centralt läge i den växande innerstaden och ska binda samman innerstaden med den nya stadsdelen Stångebro och Tannefors.

– Det här blir ett fantastiskt bidrag till utvecklingen av hela området och stadsbilden i stort. Det blir en inkluderande plats där hela Linköping kan mötas och som kommer att stärka stadens utveckling och attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).