Nya Kungsberget

Nya Kungsberget – ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv.

I expansiva Linköping växer innerstaden över Stångån och vid Drottningtorget kommer kvarteret Nya Kungsberget att få ett centralt läge. Här ska byggas en modern och inbjudande skola för 900 högstadieelever och 75 elever i högstadiesärskola. Kvarteret ska även innehålla kulturskola, idrottshall och publika verksamheter. Nya Kungsberget är tänkt att bli ett ställe där människor i alla åldrar kan mötas.

Skolan och kvarteret Nya Kungsberget kommer att binda samman innerstaden med Tannefors och den nya stadsdelen Stångebro.

Den nuvarande Kungsbergsskolan byggdes 1948 och fungerar inte längre för behoven i dagens skola. Vi vill förse elever och personal med en modern, inspirerande och trygg lärmiljö. Under år 2015 flyttades mellanstadie- och högstadieelever till andra skolor i staden. Kvar i delar av Kungsbergsskolans byggnader är förskoleklass till och med årskurs 4.

Vinnande arkitektförslag för huvudbyggnad

Lejonfastigheter arrangerade, på uppdrag av Linköpings kommun, en arkitekttävling för kvarteret Nya Kungsberget. Tävlingen genomfördes i samarbetet med Sveriges Arkitekter. 25 bidrag kom in och juryn sållade fram det förslag som bäst svarade på uppställda krav för Nya Kungsberget. Arkitektbyrån Arkitema utsågs till vinnare med sitt bidrag Laterna Magica.

Tävlingsuppdraget var att komma med ett förslag till en huvudbyggnad och helhetslösning för kvarteret Nya Kungsberget.

– Det vinnande förslaget erbjuder en intressant och berörande huvudbyggnad med ett ovanligt samspel mellan glas och trä, och med en volymuppbyggnad som hanterar platsens två huvudriktningar på ett överraskande och originellt sätt, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander.

– Det här blir ett fantastiskt bidrag till utvecklingen av hela området och stadsbilden i stort. Det blir en inkluderande plats där hela Linköping kan mötas och som kommer att stärka stadens utveckling och attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Motiveringen till det vinnande bidraget är: "Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande mot Drottningtorget. Med taktilt trä och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i staden och erbjuder med sin samlande bottenvåning en unik mötesplats för kunskap, kultur och idrott".

– Linköping kommer att få ett nytt stadskvarter där barn och ungdomar kan mötas kring skolverksamhet, kultur och idrott i en gemensam och helt integrerad anläggning med vackra, levande och inbjudande lokaler, kommenterade Jakob Björneke (S), kommunalråd och tävlingsjuryns ordförande.

Fortsatt planering för byggnation

Under hösten 2018 kommer Lejonfastigheter ta fram programhandlingar för den nya skolan i samarbete med barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Arbetet med en ny detaljplan för området fortlöper. Under november 2018 planeras samråd att ske och om tidplanen följs kommer en ny detaljplan kunna vinna laga kraft hösten 2019. Därefter inleds arbetet med projektering och bygglovsansökan. Förväntat spadtag kan då planeras ske under 2021, med ett färdigställande och ibruktagande av skolan under 2024.

Juli 2018