Ny simhall

– Vår nya simhall ska bli en mötesplats där alla kan känna sig välkomna, säger Christian Dahlén, projektchef för den nya simhallen.

En ny mötesplats för alla
Linköping ska få en ny simhall. Den nuvarande byggdes 1965 och börjar bli till åren kommen. En inomhusmiljö med vatten, fukt, temperaturskiftningar och klorångor är tuff för alla typer av byggnadsmaterial. Att fortsätta renovera kostar mycket pengar. Istället ska en ny, modern simhall byggas mittemot den gamla intill Tinnerbäckssjön.

Tinnerbäcksbadet
Den nya simhallen får samma namn som parken och badsjön – Tinnerbäcksbadet. Det är ett etablerat namn på ett kärt besöksmål och väl bekant för de flesta Linköpingsbor, så det passar bra på den nya simhallen som ska vara en träffpunkt mitt i Linköping.

Tillgänglig och välkomnande
Den nya simhallen ska uppfylla ett stort antal önskemål. Den ska innehålla en rad olika faciliteter som kan tilltala många besökare. Där ska naturligtvis finnas en stor simbassäng, med tävlingsmått och plats för åskådarläktare. Det ska också finnas en undervisningsbassäng, rehabbassäng och olika avdelningar för lek, träning och avkoppling. Sommartid ska simhallen ansluta till badsjön och parkområdet.

Att anläggningen är lättillgänglig är en viktig del i uppdraget – alla ska känna sig välkomna till simhallen. Det ställer krav på omsorgsfull planering och ett genomtänkt utförande. Simhallen ska vara en mötesplats, mitt i Linköping.

Arkitekttävling
En arkitekttävling för gestaltning av den nya simhallen genomfördes hösten 2016 och resultatet presenterades i februari 2017. Det vinnande förslaget, Vågen, ritades av 3XN Arkitekter. Tävlingsjuryn bestod av politiker från Linköpings kommun, kommunens stadsarkitekt, två arkitekter från Sveriges arkitekter samt representanter för Lejonfastigheter. Urvalsprocessen skedde i flera steg där tävlingsjuryn bedömde förslagen utifrån ställda krav i tävlingsprogrammet.

Systemhandlingar
Efter tävlingens avgörande togs systemhandlingar fram och analyserades. En systemhandling beskriver innehållet i byggnadens alla utrymmen och funktioner och ger underlag för en total prissättning på projektet. Resultatet visade alltför höga kostnader i förhållande till den beslutade budgeten. Därför kommer förslaget Vågen inte att genomföras i dess ursprungliga form.

Nya skisser
Nu har arkitektskisserna ritats om. Utförandet är något enklare än tidigare, vilket håller nere kostnaderna. Samtidigt ska byggnaden fortfarande uppfylla de krav som har ställts i funktions- och lokalprogrammet och i arkitekttävlingens program.

Entreprenadupphandling
Under våren 2019 genomfördes entreprenadupphandling för byggnationen, vilken avslutades den 4 juni. Tilldelningen gick till Serneke Bygg AB. Tilldelningen omfattas av en spärrtid på tio dagar fram till den 14 juni. Först därefter kan avtal tecknas med entreprenören.

Tecknande av kontrakt med entreprenören kan ske när Kommunfullmäktige har fattat beslut om investering i en ny simhall den 18 juni. Entreprenadsumman uppgår till 820 miljoner kronor.

 

Texten uppdaterad 4 juni 2019