Nya simhallen

– Vår nya simhall ska bli en mötesplats där alla kan känna sig välkomna, säger Christian Dahlén, projektchef för den nya simhallen.

En ny mötesplats för alla

Linköping ska få en ny simhall. Den nuvarande byggdes 1965 och börjar bli till åren kommen. En inomhusmiljö med vatten, fukt, temperaturskiftningar och klorångor är tuff för alla typer av byggnadsmaterial. Att fortsätta renovera kostar mycket pengar.

Tillgänglig och välkomnande
Den nya simhallen ska uppfylla ett stort antal önskemål. Den ska innehålla en rad olika faciliteter som kan tilltala många besökare. Där ska naturligtvis finnas en stor simbassäng, med tävlingsmått och plats för åskådarläktare. Det ska också finnas undervisningsbassäng, rehabassäng, hoppbassäng och olika avdelningar för lek, träning och avkoppling. Sommartid ska simhallen ansluta till det populära Tinnerbäcksbadet.

Att anläggningen är lättillgänglig är en viktig del i uppdraget.

– Alla ska känna sig välkomna till simhallen. Det ställer krav på omsorgsfull planering och ett genomtänkt utförande. Simhallen ska vara en mötesplats, mitt i Linköping.

Arkitekttävling
Arkitekt för simhallens gestaltning har sållats fram genom en arkitekttävling. Fem arkitektteam valdes ut genom en prekvalificering och i februari 2017 presenterades det vinnande förslaget - Vågen. Bidraget är ritat av 3XN Arkitekter med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Institut och genomsyras av idén om simhallen som Linköpings nya mötesplats för alla. Förslaget erbjuder en rik variation av platser för möten mellan människor och skapar intressanta möten mellan byggnad och omgivande stadsrum och park, samt kopplar interiör och exteriör.

Tävlingsjuryn har bestått av politiker från Linköpings kommun, Lejonfastigheter, stadsarkitekten och ytterligare två arkitekter från Sveriges arkitekter. Urvalsprocessen har skett i flera steg där tävlingsjuryn bedömt utifrån ställda krav i tävlingsprogrammet.

– Lejonfastigheter som byggherre kommer nu tillsammans med vinnande arkitektkontor och i nära samverkan med NCC att sätta igång planerna för den nya simhallen. Första steget är att säkerställa projektekonomin inom beslutad kostnadsram, säger Christian Dahlén, projektchef på Lejonfastigheter. Därefter ska eventuell investering godkännas av kommunstyrelsen.