Beslut om ny simhall

Ingress för beslut om ny simhall