Nya Tallbodaskolan

En vacker byggnad som passar väl in i den fina naturmiljön.

Den nya Tallbodaskolan ska ersätta äldre byggnader som har rivits. I Tallbodaskolan går 220 elever i mellanstadiet, årskurs 4–6.

Hälsosamt

För att barnen ska få en hälsosam inomhusmiljö är vi noga med att välja rätt material. Vi ser särskilt till att byggandet säkras från fukt i alla led och i alla detaljer. Lokalerna får omsorgsfullt genomarbetade planlösningar och rumssamband.

Byggnaden ska passa in i den naturmiljö som finns i omgivningen. Fasaderna kläs i träpanel som har behandlats med en biobaserad vätska under högtryck. Det gör att ytan inte behöver efterbehandlas och inte kräver kostsamma ommålningar. På taket lägger vi sedumväxter, som kommer att ge ett intryck av liv och naturkänsla och som samtidigt är praktiskt eftersom växterna absorberar regnvatten.

Under byggtiden håller skolans klasser till i tillfälliga paviljonger intill Kungsbergshallen i Tannefors. Inför höstterminen 2019 ska de komma tillbaka till sin skola i Tallboda.

Nya Tallbodaskolan har ritats av White Arkitekter. Byggentreprenör är Teknikbyggarna i Linköping AB.

 

April 2018