Renovering av förskolor

Fina lokaler där Linköpings minsta invånare kan leka och lära.

Lejonfastigheter driver ett flerårigt projekt med genomgripande underhållsarbeten i vårt äldre bestånd av förskolor.

Insatserna är olika i de olika husen. En grundläggande åtgärd är att vi kontrollerar och justerar detaljer som har betydelse för en god inomhusmiljö. Vi förnyar ytskikt, ventilation, värmesystem, stammar och dränering. Samtidigt går vi igenom resten av byggnaden och renoverar och moderniserar där det behövs. Vid behov genomför vi till exempel åtgärder på yttertak och byte av fönster.

Samarbete

Förskolans verksamhet måste fortsätta som vanligt. I många fall kan verksamheten vara kvar under arbetets gång, och vi åtgärdar en byggnadsdel i taget. I andra fall får vi hitta en ersättningslokal i närheten. Det brukar gå att ordna med gemensamma krafter. Med gott samarbete och täta kontakter med verksamheten kommer vi fram till lösningar som fungerar för alla.

Projekt Renovering av förskolor

​Färdigställda 2012–2016: ​13
​Färdigställda 2017: 6

 

 

Mars 2018