Renovering av förskolor

Fina lokaler för Linköpings minsta. – Det är roligt att arbeta med förskolor, för det är så livfullt, säger Anna Gulliksson, underhållschef.

Lejonfastigheter driver ett flerårigt projekt med grundliga underhållsarbeten i ett stort antal förskolor. De är byggda för några decennier sedan och man har identifierat vissa risker i konstruktionerna, som går att åtgärda till moderna konstruktioner.

– Det är olika omfattning på insatser i de olika husen, förklarar Anna Gulliksson. En grundläggande åtgärd är att vi kontrollerar och justerar detaljer som har betydelse för en god inomhusmiljö. Samtidigt går vi igenom resten av byggnaden och renoverar och moderniserar där det behövs.

– Vi har nytta av att arbeta med flera liknande underhållsprojekt i en följd. Vi har kunnat vidareutveckla uppgiften och nu ser vi över fler delar än vi först tänkte, när vi ändå är inne i husen har hittat väl fungerande och hållbara lösningar som vi i varje projekt strävar efter att förbättra ytterligare.

Alla bidrar till ett bra resultat

Förskolans verksamhet måste fortsätta som vanligt. I många fall kan verksamheten vara kvar under arbetets gång, och man åtgärdar en byggnadsdel i taget. I andra fall får man hitta en ersättningslokal i närheten. Det brukar gå att ordna med gemensamma krafter.

– Vi har byggt upp en fungerande rutin för hur vi ska samarbeta med verksamheterna och vi har täta kontakter. De som arbetar i husen har många goda idéer. Tillsammans kommer vi fram till lösningar som fungerar för alla.
– Och sedan när allt är klart är det så roligt att kunna lämna över ett bra resultat som alla har bidragit till.

Projekt Renovering av förskolor

​Färdigställda 2012–2016: ​13
​Färdigställda 2017: 6
​Planerade, totalt: ​20