Nybyggnad på Tornhagsskolan

Hösten 2019 flyttar 340 nya elever in i skolan.

​Behovet av elevplatser är stort i Linköping. Nu uppför vi en ny byggnad intill de befintliga på Tornhagsskolan. Den nya skoldelen ska innehålla både förskola och grundskola.

Flexibelt

Vi bygger hållbart och en viktig del i det är att skolan blir flexibel, så att den kan anpassas till olika skolstadier när behoven förändras. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, med hög energieffektivitet och sunda material. Barnen får en genomarbetad och pedagogisk utemiljö med gott om plats för lek och rörelse.

Den nya byggnaden är ritad av arkitekt Magnus Holmgren, Arkitektgruppen GKAK. Byggentreprenör är Teknikbyggarna i Linköping AB. Huset får en yta på 2 600 kvadratmeter. Inflyttningen är planerad till höstterminen 2019. Då börjar 100 förskolebarn och 240 elever i årskurs F–6.

 

Mars 2018