Vallastadens omsorgsboende

Rätt lokal för varje behov.

På Hugo Theorells Väg, intill Smedstadbäcken, ligger Lejonfastigheters omsorgsboende i den nya stadsdelen Vallastaden. Innanför den grå, vackert utmejslade fasaden ryms 16 lägenheter om 2–3 rum och kök fördelat på fyra våningar samt gemensamma ytor med kök, samlingsrum och personalutrymmen på entréplan. Lägenheterna är yteffektiva med öppna planlösningar där kök och vardagsrum går i ett. De stora fönstren ger vackert ljusinsläpp. På varje trapphusplan har de boende sina lägenhetsförråd lättillgängligt.

På baksidan av huset finns en mindre vinterträdgård. Resten av innergården delas med övriga boende i kvarteret där man tillsammans förfogar över ett felleshus – en gemensam samlingspunkt för olika former av aktiviteter och socialt umgänge.

Hållbart boende

Vallastaden bygger på idén om hållbarhet, och för oss innebär det att bygga sunda hus. Vårt omsorgsboende är byggt av genomgående miljövänliga material. Stommen är av betong, från ett familjeägt cementgjuteri i Huskvarna, och taket av plåt. Energianvändningen är 25 procent lägre än i gällande regelverk, det är ett krav från Vallastaden.

Byggnaden hyrs av Omsorgsnämnden som också fördelar lägenheterna bland de sökande. Just nu pågår förberedelser för inflyttningen som börjar i maj. Vallastaden är planerad för att uppmuntra de som går och cyklar, och de bilar som finns i området samlas i ett parkeringsgarage i utkanten av stadsdelen. För att underlätta för de boende i vårt hus att klara sig utan att ha egen bil har Lejonfastigheter anslutit sig till områdets bilpool, där boende erbjuds att till ett fördelaktigt pris vid behov hyra bil. Busshållplats finns i närheten.

Konstnärlig utsmyckning

Lejonfastigheter följer Linköpings kommuns riktlinjer för konstutsmyckning av nyproduktion, där fastighetsägare avsätter en procent av byggkostnaden för offentlig konst. Konstnären heter Inger Nilsson och kommer från Kisa, och hon har skapat både den invändiga och utvändiga konsten. Utomhus ses ”Vila” – en utbuktning av själva väggen intill huvudentrén. ”Vila” är en djuprelief i keramik och har fogats in så övergången från vägg till objekt är osynlig, och är målad i samma färg som fasaden. Och inomhus slingrar sig ”Husmaskar” upp i trapphuset. De rörformade objekten varieras förutom formmässigt även i färg. ”Husmaskar” görs i keramik.

Bo- och samhällsexpo Vallastaden2017

I september 2017 visas stadsdelen upp under namnet Bo- och samhällsexpot Vallastaden2017. Under tre veckor får besökarna konkreta exempel på hur vi kommer att bo och leva i framtiden. Dock kommer detta hus inte att visas upp interiört då huset vid den tidpunkten är inflyttat.

Projekt Omsorgsboendet i Vallastaden

​Yta, kvm: ​1440
​Antal lägenheter: ​16
​Investering, mnkr: ​41,1
​Byggstart: ​årsskiftet 2015/2016
​Inflyttningsklart: ​våren 2017