Studentmedarbetare 2019

Är du student vid Linköpings universitet? Vill du omsätta dina nya kunskaper i ett riktigt jobb? Som studentmedarbetare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som vi får nytta av din kompetens.

Varje år söker vi på Lejonfastigheter dig som ska eller har påbörjat ditt sista studieår vid Linköpings universitet. Hos oss får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter som kan vara till nytta i ditt framtida yrkesliv. Du är också viktig för oss eftersom du bidrar med kunskap och nya rön inom ditt kompetensområde. Ta chansen att utveckla dig själv – och oss!

Om tjänsten

Anställningsformen är visstidsanställning, motsvarande 20–25 procent av en heltid, under två terminer med start i augusti eller september 2019. I anställningen ingår introduktion, handledning, uppdrag och nätverk.

Aktuella uppdrag

Till kommande studentmedarbetarperiod erbjuder vi följande uppdrag inom verksamhetsutveckling och IT:

Utvärdering

Lejonfastigheter går mot ökad processorientering och har därför utvecklat flera av våra processer, där processägare och processteam är utsedda att jobba med förbättringar.

I detta uppdrag ingår att genomföra en utvärdering av hur långt vi har kommit i detta arbete, och vad vi behöver fokusera på framåt. Utvärderingen görs utifrån SIQ Management, som är en ledningsmodell anpassad efter den föränderliga värld vi lever i, och arbetet kan ske genom intervjuer och/eller enkäter samt genom faktainsamling från system.

Handledare: Pia Holm

Kvalitetskultur

Utifrån utvärderingen ovan tas en handlingsplan fram för hur vi ska jobba vidare med att stärka vår kvalitetskultur. Hur skapar vi en kultur där både standardiserat arbetssätt och flexibilitet kan mötas?

Uppdraget handlar om att ge rekommendationer för hur vi kan utveckla processorientering och strukturbyggande och samtidigt vara agila i de uppdrag som kräver det. Viktiga frågor är också hur vi mäter och följer upp kvalitet i verksamheten idag, och hur vi bygger en processorganisation som stödjer kvalitetskulturen och som driver mot förbättrad förvaltning och drift av våra fastigheter.

Handledare: Pia Holm

Faktabaserad orsaksanalys

Som beställarorganisation genomför Lejonfastigheter flertalet beställningar per dag. Detta är på många sätt en kritisk aktivitet för företaget, där vi kan spara mycket tid och resurser. Under 2018 införde Lejonfastigheter ett nytt inköpssystem. För att säkerställa att vi följer de riktlinjer och rutiner som finns definierade i inköpsprocessen, och att vi får ut de effekter som förväntas, behöver vi genomföra ett förbättringsarbete med fokus på orsaksanalys.

Arbetet innebär mätning, uppföljning och analys av processprestanda, bland annat gällande avtalstrohet, beställningstider och leveranstider. I uppdraget ingår även att ta fram ett antal förslag på förbättringar utifrån analysen.

Handledare: Pia Holm

Framtidens värdeerbjudande

Digitaliseringen och den snabbt föränderliga tekniken kräver idag ett större fokus på utveckling och innovation. Lejonfastigheter har sedan en tid arbetat med att utveckla våra system, digitalisera manuella processer och kravställa nya system, men mycket av det arbetet har varit riktat mot våra interna arbetssätt. Samtidigt ökar kraven på oss som fastighetsägare att ta ett allt större ansvar och erbjuda helhetslösningar och fler tjänster i och runt fastigheterna. Vi behöver därför vända blicken utåt, mot vår omvärld och våra intressenter.

Uppdraget syftar till att ge förslag på hur vi, genom att följa branschens och omvärldens utveckling, kan stärka vårt erbjudande och öka nyttan för våra kunder. I uppdraget ingår omvärldsanalys samt marknadsanalys som viktiga delar. Vidare ska en konsekvensanalys genomföras och en handlingsplan för framdriften presenteras.

Handledare: Beata Kollberg

Ansök senast den 8 maj 2019

Mejla din ansökan till helena.almroth@lejonfastigheter.se

Frågor kan ställas till Helena på ovanstående mejladress eller till Beata, beata.kollberg@lejonfastighter.se.