Tillgängligt för alla

I våra fastigheter vistas människor av många olika skäl och för olika aktiviteter. Det ska vara möjligt för alla att besöka och orientera sig i lokalerna. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla tillgängligheten i husen.

Tillgänglighetsguide

Besök Linköpings kommuns Tillgänglighetsguide inför ett besök i någon av våra fastigheter. Här lägger vi fortlöpande in information om tillgänglighet i våra lokaler. Uppgifterna förnyades senast under våren 2017.