Tillgänglighet

Varje dag vistas barn i förskolor och skolor där de kan utforska, lära och utvecklas i en trygg miljö. Varje dag fylls offentliga lokaler av människor som går på teater och konserter, rider, simmar eller lånar böcker. Och varje dag får äldre den omsorg de behöver på vårdboenden och servicehus. All denna viktiga verksamhet pågår dagligen i våra lokaler, och det är de här människorna som står i centrum för vårt arbete.

​Våra fastigheter är tillgängliga för alla.  

Besök Linköpings kommuns Tillgänglighetsguide inför ett besök i någon av våra fastigheter. Här uppdaterar vi med tillgänglighetsinformation.