Trygga och säkra miljöer

Lejonfastigheter vill tillhandahålla trygga miljöer, och vi arbetar aktivt och brett med vårt trygghetsarbete.

​Trygghetsarbetet innefattar allt från hur vi bygger våra fastigheter till brandsäkerhet och tekniska installationer såsom lås, larm och belysning. Det är ett arbete som riktar sig inte bara till våra kunder och verksamheterna i våra hus, utan även till Linköpings kommuninvånare och stadens besökare.

Färre falska brandlarm 

Under de närmaste åren kommer vi att särskilt inrikta oss på att minska antalet falska automatiska brandlarm. Larmen orsakar oro för dem som vistas i lokalerna, de stjäl Räddningstjänstens resurser när den kan behövas på andra larm, och kostar samtidigt Lejonfastigheter mycket pengar.

Förhindra cykelstölder

Cykeln är värdefull när vi bygger ett hållbart samhälle, dels för miljön, dels för Linköpingsbors hälsa. Lejonfastigheter deltar i ett projekt för att minska antalet cykelstölder i kommunen och regionen, tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta, Polisen, Linköpings och Motala kommun, Region Östergötland, Stångåstaden, Studentbostäder, Bostadsstiftelsen Platen, Sankt Kors, Willhem och Victoria Park samt flera lokala cykelförsäljare.

I projektet bidrar vi med att se över vilken typ av cykelställ vi tillhandahåller vid nybyggnation. Vi ska underlätta för invånarna att känna sig säkra på att deras cykel får vara ifred.

Läs mer här: http://www.lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/press-media/pressmeddelanden/140978/