Trygga och säkra miljöer

Lejonfastigheter vill skapa trygga miljöer, och arbetar aktivt och brett med vårt trygghetsarbete.

​Trygghetsarbetet innefattar allt ifrån hur vi bygger våra fastigheter till brandsäkerhet och tekniska installationer såsom lås, larm och belysning. Det är ett arbete som riktar sig inte bara till våra kunder och verksamheterna i våra hus, även till Linköpings kommuninvånare och stadens besökare.

Under de närmaste åren kommer ett stort fokus att ligga på att minska de falska automatiska brandlarmen som stjäl Räddningstjänstens resurser när de kan behövas på andra larm, och som kostar Lejonfastigheter mycket pengar.

Samverkan

Vi deltar aktivt i olika samverkansprojekt i Linköpings kommun. Vi tror på ordet tillsammans, och att vi blir starkare och kan göra större och snabbare skillnad i samverkan med andra.

Föreningen Fastighetsägarna i Skäggetorp

Vi bildade tillsammans med de övriga fastighetsägarna, Victoria Park, Willhem och Stångåstaden, år 2014 en förening i Skäggetorp för att tillsammans driva en positiv utveckling i området. Fokus är trygghetsskapande initiativ inom fem huvudområden – trygghet, boende, arbete, utbildning och fritid. Det kan till exempel handla om att anordna fritidsaktiviteter, utbildningar och sysselsättning för unga.

Minska antalet cykelstölder

Lejonfastigheter deltar i ett projekt för att minska antalet cykelstölder i kommunen och regionen, tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta, Polisen, Linköpings och Motala kommun, Region Östergötland, Stångåstaden, Studentbostäder, Bostadsstiftelsen Platen, Sankt Kors, Willhem och Victoria Park samt flera lokala cykelförsäljare.

När vi på Lejonfastigheter bygger Linköping vill vi skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Däri ser vi cykeln som en grundbult, dels för miljön, dels för dagens och morgondagens Linköpingsbor hälsa. I projektet bidrar vi in med att se över typen av cykelställ vi tillhandahåller vid nybyggnation. Vi ska underlätta för invånarna att känna sig säkra på att deras cykel får vara ifred.

Läs mer här: http://www.lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/press-media/pressmeddelanden/140978/