Trygga och säkra miljöer

Lejonfastigheter vill tillhandahålla trygga miljöer, och vi arbetar aktivt och brett med vårt trygghetsarbete.

​Trygghetsarbetet innefattar allt från hur vi bygger våra fastigheter till brandsäkerhet och tekniska installationer såsom lås, larm och belysning. Det är ett arbete som riktar sig inte bara till våra kunder och verksamheterna i våra hus, även till Linköpings kommuninvånare och stadens besökare.

Färre falska brandlarm 

Under de närmaste åren kommer vi att särskilt inrikta oss på att minska antalet falska automatiska brandlarm. Larmen stjäl Räddningstjänstens resurser när de kan behövas på andra larm, och kostar samtidigt Lejonfastigheter mycket pengar.

Samverkan

Vi deltar i flera samverkansprojekt i Linköpings kommun, bland annat:

Föreningen Fastighetsägarna i Skäggetorp

Tillsammans med de övriga fastighetsägarna, Victoria Park, Willhem och Stångåstaden, bildade vi år 2014 en förening för att tillsammans driva en positiv utveckling i Skäggetorp. Föreningen arbetar med trygghetsskapande initiativ inom fem huvudområden – trygghet, boende, arbete, utbildning och fritid. Det kan till exempel handla om att anordna fritidsaktiviteter, utbildningar och sysselsättning för unga.

Minska antalet cykelstölder

Lejonfastigheter deltar i ett projekt för att minska antalet cykelstölder i kommunen och regionen, tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta, Polisen, Linköpings och Motala kommun, Region Östergötland, Stångåstaden, Studentbostäder, Bostadsstiftelsen Platen, Sankt Kors, Willhem och Victoria Park samt flera lokala cykelförsäljare.

Cykeln är betydelsefull när vi bygger ett hållbart samhälle, dels för miljön, dels för Linköpingsbors hälsa. I projektet bidrar vi med att se över vilken typ av cykelställ vi tillhandahåller vid nybyggnation. Vi ska underlätta för invånarna att känna sig säkra på att deras cykel får vara ifred.

Läs mer här: http://www.lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/press-media/pressmeddelanden/140978/