Upphandlingar

Lejonfastigheter upphandlar och köper varje år varor, tjänster och entreprenader till ett värde av en knapp miljard kronor. I centrum för vårt upphandlingsarbete står den goda affären.

Lag om offentlig upphandling

I egenskap av kommunägt bolag är Lejonfastigheter en upphandlande myndighet. Våra upphandlingar regleras i första hand av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som bygger på europeisk lagstiftning. Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Hållbar upphandling

Lejonfastigheter arbetar för hållbar upphandling med krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn samt etiska krav genom en ansvarskod. Vilka krav som ställs i den aktuella upphandlingen framgår av förfrågningsunderlaget.

Aktuella upphandlingar

En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Våra aktuella upphandlingar annonseras därför elektroniskt hos Kommersannons.