Upphandlingar

Lejonfastigheter upphandlar och köper varje år varor, tjänster och entreprenader till ett värde av en knapp miljard kronor. I centrum för vårt upphandlingsarbete står den goda affären.

Lag om offentlig upphandling

I egenskap av kommunägt bolag är Lejonfastigheter en upphandlande myndighet. Våra upphandlingar regleras i första hand av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som bygger på europeisk lagstiftning. Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Hållbar upphandling

Lejonfastigheter arbetar för hållbar upphandling med krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn samt etiska krav genom en ansvarskod. Vilka krav som ställs i den aktuella upphandlingen framgår av förfrågningsunderlaget.

Aktuella upphandlingar

En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Våra aktuella upphandlingar annonseras därför elektroniskt hos Kommersannons.

 

Upphandlingsplan för entreprenader

​Objektsbenämning/projekt​Planerad annonsering​Uppskattad volym​Kommentarer
​Vidingsjöskolan, nybyggnad ​2020​Nybyggnad: 2772 kvm BTA, ombyggnad: 1858 kvm BTA
​Kvinnebyskolan, F-6, ombyggnad​2019/2020​2550 kvm BTA
​Linghemsskolan, om- och tillbyggnad​2019 Q2Förhandsannonsering maj
​Vreta kloster, om- och tillbyggnad skola​2020​ca 3200 kvm BTA
​Ljungsbro skola, F-9, ombyggnad​2020​ca 1000 kvm BTA
​Harvestad gruppboende, nybyggnad​2020​ca 600 kvm
​Vikingstad gruppboende, nybyggnad​2020​ca 600 kvm
​Ev. gruppboende Ljungsbro, nybyggnad​2020​ca 600 kvm
​Förskola Ellipsen, 120 barn, om- och nybyggnad​2020​ca 1500-2000 kvm BTA
​Blästad, skola F-6​2020​ca 2200 kvm BTA​Ny detaljplan
​Nykil, flexibel förskola/F-6, nybyggnad samt mindre ombyggnader​2020 Q1​ca 1200 kvm BTA
​Berzelius förskola, nybyggnad​2020 Q4​ca 2500 kvm BTA