Förskolan Utelek är byggd med särskild omsorg om en sund, giftfri, energieffektiv och behaglig inomhusmiljö. Ändå är barnen utomhus nästan hela tiden. Och tänk, det är precis som det ska vara.

För några år sedan fick vi uppdraget att bygga en förskola i Vallastaden, den nya, spännande stadsdelen som knappt var påbörjad. Och det var inte vilken förskola som helst. Här fanns det en tydlig inriktning och pedagogik i grunden, som skulle styra både byggnationen och utemiljön. Något som förstås gjorde projektet ännu mer spännande.

Utomhus i ur och skur

Konceptet heter I Ur och Skur och är utvecklat av Friluftsfrämjandet. Barnen får i så stor utsträckning som möjligt både leka, äta och sova utomhus. Det främjar kreativiteten och leklusten och ger också stora hälsovinster. Det anses nämligen bevisat att barn som vistas mycket utomhus är friskare än barn som tillbringar sin mesta tid inomhus.

Idag finns det ett hundratal riktiga uteförskolor i Sverige, och pedagogiken har väckt stort intresse även i andra länder.

En plats för nya idéer

Den innovativa stadsdelen Vallastaden var rätt inramning för utomhuspedagogiken. Här fanns det både utrymme och vilja att förverkliga alla nya idéer kring förskolan. Ett värdefullt stöd under projektets gång var också vårt samarbete med Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet.

Smart och energisnålt

På Utelek ska barnen tidigt få möjlighet att leva med hållbarhet och kretslopp som viktiga inslag. Därför skapade vi en utemiljö där de kan få ett naturnära lärande och använda alla sinnen. Vi byggde huset utifrån ett starkt miljötänkande, med giftfria material och hög energieffektivitet. För det sistnämnda samarbetade vi med Tekniska verken, som har utvecklat Vallastadens smarta kulvertsystem. Via det kan inomhusluften på förskolan förvärmas och även få del av frikylan från marken under sommarperioden.

Ute är inne

Det tog ungefär ett år att bygga förskolan, som blev ett av de första färdigställda husen i Vallastaden. Men runt omkring började den nya stadsdelen sakta ta form. I januari 2016 kunde vi överlämna nycklarna till pedagogerna och därefter var det också dags för barnen att flytta in. Eller ska vi kanske säga flytta ut?

Kort om Utelek

Adress: Schiörlins gata 2, Vallastaden
Byggår: 2016
Arkitekt: Arkitektgruppen GKAK
Verksamhet: Förskola med utomhuspedagogisk inriktning

 

Källa: Friluftsfrämjandet