Lejonfastigheter i Vallastaden

Lejonfastigheter är med och bygger den nya, smarta stadsdelen. Vi finns på plats med en utställning om våra fastigheter i Vallastaden och om hur vi bygger och inreder för alla dem som vistas i husen. Du kan lyssna på föreläsningar eller en intressant paneldebatt, följa med på en visning i fastigheterna eller bygga insektshotell tillsammans med barnen.

​Förskolan Utelek är byggd med plats för inspirerande utomhuspedagogik. Vårt omsorgsboende med servicelägenheter har en spännande arkitektur och fin konstnärlig utsmyckning. Nu sätter vi också igång att bygga ett stort omsorgsboende som ska smälta väl in i den övergripande gestaltningen av Vallastaden.

Under expot, som pågår den 224 september, kan du besöka Lejonfastigheters utställning i Flustret där vi visar genomtänkta interiörer för de människor som vistas i våra hus. Du kan också lyssna på intressanta föreläsningar om att bygga för framtidens stad, läs mer om våra aktiviteter nedan.

På webbplatsen Vallastaden2017.se finns mer information om olika evenemang och biljetter.

Mycket välkommen!