Våra fastigheter

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 275 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

​Från 1805 till nutid och framtid

Vår äldsta byggnad är Stångs magasin, som uppfördes som en sädeskvarn år 1805 och som nu hyser kontorslokaler och restaurang. Många av Linköpings mest kända och välbesökta byggnader ingår i Lejonfastigheters bestånd, till exempel Stora Teatern, Konserthuset, Stift- och landsbiblioteket och Saab Arena. En stor del av beståndet uppfördes under andra hälften av 1900-talet, däribland flera skolor och sportanläggningar. Nya hus tillkommer efter hand när stadens behov förändras.

Varje hus speglar sin tid och har sina speciella egenskaper. Varje hus är unikt och behovet av underhåll, renovering och utveckling skiftar men målet är alltid detsamma: bästa möjliga miljö för dem som ska arbeta och vistas i husen.

Rätt lokal för varje behov

I våra lokaler bedrivs många olika verksamheter som är en del av Linköpingsbornas vardag. Verksamheterna utvecklas över tid, och genom ett gott samarbete med hyresgäst och verksamhet kan vi effektivt tillmötesgå förändrade krav.

Miljöer för dagens och morgondagens behov

Stadsmiljön lockar många människor och Linköpings innerstad både förtätas och utvidgas. Samtidigt pågår en snabb tillväxt och utveckling även i flera andra delar av kommunen. Med genomtänkt arkitektur och väl utformad gestaltning vill Lejonfastigheter bidra till byggda miljöer som kan fungera och uppskattas i många år. Våra lokaler ska kunna fungera för olika aktiviteter och användas under en stor del av dygnet och veckan. Det möjliggör möten mellan människor och är ett effektivt sätt att använda resurser i form av byggnader, mark och energi.