10072 F.d. Brokind skola

Kerstin Warvsten

Förvaltare

Kartvy

Brokinds skola 1-3
Adress
Brokind
Ort/Stadsdel
1964
Byggår
590 45 BROKIND
Postadress
Grundskola
Verksamhet
10607
Tomtarea (kvm)
Brokind 1:137
Fastighetsbeteckning
Lejonfastigheter AB
Ägare
1594
Bruksarea (kvm)
F.d. Brokind skola
Populärnamn
Kerstin Warvsten
Förvaltare
7
Antal byggnader