10297 Medborgarkontor

Magnus Sundqvist

Förvaltare

Kartvy

Söderleden
Adress
Berga
Ort/Stadsdel
0
Byggår
587 35 Linköping
Postadress
Övrigt
Verksamhet
0
Tomtarea (kvm)
Österberga 1:1, del av
Fastighetsbeteckning
Lejonfastigheter AB
Ägare
92
Bruksarea (kvm)
Medborgarkontor
Populärnamn
Magnus Sundqvist
Förvaltare
1
Antal byggnader